Estàs a : Inici » DO » IGP Vedella dels Pirineus Catalans

DO » IGP Vedella dels Pirineus Catalans

Consell regulador
El Consell Regulador és l’òrgan de Govern de la IGP que controla el funcionament de tota l’estructura. Està format per productors, elaboradors, comercialitzadors i tècnics de l'admininstració.

El Consell Regulador de la IGP Vedella dels Pirineus Catalans té la finalitat de vetllar pel compliment d’un reglament de producció i elaboració, i tanmateix treballa per la promoció d’un producte diferenciat per la seva elevada qualitat.

Filosofia
La IGP es fonamenta en dos principis bàsics:
- El compliment d’un únic reglament de producció i elaboració.
- Els controls a què se sotmeten tots el operadors autoritzats.
La Qualificació de Denominació de Qualitat fou creada l'any 1983.
La creació de la figura de les IGP a nivell europeu va obligar a l'adaptació del nostre reglament tal com el recull l’Ordre de 5 de febrer de 2001, que va ser publicat pel DARP al DOGC núm. 3349 el 16/03/2001.
Ha estat registrada com Indicació Geográfica Protegida (IGP) de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 2081/1992, de la Comissió, es va publicar el 03/09/2003 en el Diari Oficial de les Comunitats Europees.

Objectius
• Posar a disposició del consumidor una carn saludable, de qualitat superior, controlada, garantida, identificada i amb origen català.
• Implantar un mecanisme de control i certificació de la qualitat del producte des de l’origen fins a la seva exposició i venda.
• Promocionar el producte emparat, donar a conèixer les seves característiques i la seva qualitat als consumidors.

www.vedellapirineus.cat

CONTINGUT RELACIONAT