Estàs a : Inici » DO » IGP Torró d'Agramunt

DO » IGP Torró d'Agramunt

La cita més antiga documentada fins el dia d'avui, que parla de l'elaboració del Torró d'Agramunt data de 1741, en unes cartes d'una de les famílies nobles de la vila, la família Siscar.
En aquestes cartes es descriu el número de persones que es dedicaven als diferents oficis que en aquell moment hi havia a la vila. Aquesta informació consta en els últims documents adquirits per l'Ajuntament i es troben en l'arxiu històric municipal.
Entre aquests oficis hi ha el de torronaire, el qual resulta ser l’ofici més nombrós, amb un total de set torronaires. Aquest fet ens demostra que l’activitat torronaire a la vila era molt important i sobretot que la tradició es remunta molts més anys abans del 1741.
El motiu perquè manquin documents que acreditin l’origen dels torronaires a la vila és perquè no era un ofici amb dedicació plena, sinó que sovint resultava ser un complement de l’agricultura o d’un altre ofici com per exemple el de confiter i en els documents notarials es posava com a ofici principal aquests i no el de torronaire.  

Torronaire d'Honor:

El títol de Torronaire d’Honor és una menció que atorguen cada any els menestrals del Torró d’Agramunt i que recau sobre aquella persona que segons els torronaires acompleix els mèrits i requisits que comporta aquest honor.

Aquest títol s’atorga anualment en el decurs d’un acte solemne en el qual els menestrals es vesteixen amb la gorra musca i la camisola negra típica dels antics torronaires d’Agramunt.

http://www.igp-torrodagramunt.com/

         

 

 

 

 

 

CONTINGUT RELACIONAT
TerritoriUrgell